Ontdekken door te onderzoeken
       
       
                 HC

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing.

 

 

Reacties

  

 
 
 

 

Plaats voor auteursgegevens.
Copyright 1999  [BSVB]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 29 September 2010 .